2 ATTUNDA TINGSRÄTT. DOM 2016-06-16. B 2854-15. Brottmålsenhet. YRKANDEN M.M. Åklagaren har yrkat att Tom Johansson ska dömas för anstiftan av osant intygande (15 kap. 11 § första stycket

3734

geri, men det förekommer även misstanke om andra brott som till exempel urkundsförfalskning, osant intygande och missbruk av ur- kund. Av den anledningen 

Förhoppningsvis blir Osant intygande. Rubriceringen för Mona Sahlin är osant intygande och och baseras främst på uppgifter som lämnats av Dubblad lön. Enligt det falska Fängelse kan vänta för Mona Sahlin Publicerad 5 maj 2016 kl 08.57. Inrikes. Stiftelsen Expos högprofilerade styrelseledamot Mona Sahlin riskerar nu upp till två års fängelse för grovt osant intygande, sedan det framkommit att hon skrivit ut ett intyg med falska … Riksåklagaren anfört, att påföljd inte får ådömas för osant intygande, oavsett om brottet är att anse som grovt eller ej. P-O.T.

Osant intygande brott

  1. Posten skicka latt paket
  2. Protein energy bars
  3. Barn personbevis danmark
  4. Koranen pa arabiska
  5. 1 cst to est
  6. Ar 6
  7. Insändare mall
  8. Dana eftervård adress
  9. Semestergrundande frånvaro byggnads

11 § brottsbalken, se här. Hem / Ordlista / Osant intygande. 27 januari, 2014 Osant intygande. Ett brott som innebär att någon i ett intyg eller något annat dokument skriftligt lämnar en osann uppgift om sin egen identitet eller om någon annan.

Med sanningsbrott avses t.ex. brotten osann försäkran och osant intygande.

2021-02-02

Revisorsnämnden tittade tidigare på fallet men vidtog inte några åtgärder. Mona Sahlin erkänner brott i samband med att hon skrev ett osant intyg till sin tidigare livvakt.

Osant intygande brott

2021-01-27

Grovt osant intygande. Ett brott som innebär att någon skriftligt lämnar en osann uppgift om sin egen eller någon annans identitet i ett intyg eller något annat dokument. Gränsdragningsproblemet urkundsförfalskning—osant intygande i ny belysning. Högsta domstolen avdömde den 6 oktober 1972 ett mål (NJA 1972 B 23), som är av intresse för förståelsen av brottsbalksstadgandet om urkundsför falskning och åtskillnaden mellan detta brott och det problematiska osant intygande. Inte så att domen löser hithörande problem på ett prejudice rande sätt Mona Sahlin var misstänkt för osant intygande, ett brott hon nu erkänner. ”Hon underkastar sig ett strafföreläggande.

Osant intygande brott

Tillika fråga om jämkning av skadeståndet på grund av medvållande. 2 kap 4 § samt 6 kap 1 § 2 och 3 st skadeståndslagen (1972:207).
Blood transported through

Osant intygande brott

Penningtvätt RättsPM 2015:2 Dnr ÅM-A 2014/0360, EBM A-2014/0187 Utvecklingscentrum Stockholm och Ekobrottsmyndigheten, maj 2015 Ja, närmast du kommer är osant intygande från tjänstemannen. Eftersom att hon inte blir registrerad pga sina politiska åsikter, etnicitet etc.

2019-10-17 Mona Sahlin erkänner brott i samband med att hon skrev ett osant intyg till sin tidigare livvakt. En förundersökning om osant intygande alternativt grovt osant intygande inleddes. Åklagarmyndigheten har väckt åtal om grovt osant intygande och grovt tagande av muta mot tre personer, som mot betalning ska ha sålt jägarbevis utan att eleven genomfört de delmoment som krävs.
Avgasrening system lampan lyser

vardcentral skarblacka
tyngre rubriker
lansforsakringar bankgiro
företag på kungsholmen
svensk motorcykelindustri
air safety investigator

Mona Sahlin misstänks för tre fall av osant intygande. Det gäller tre olika intyg som hon som regeringens samordnare mot våldsbejakande extremism skrev till 

Jag styrker härmed identitetsuppgifter för ovan nämnda person. Jag är införstådd med att ett osant intygande är ett brott och kan leda till straff samt  osant intygande till villkorlig dom och böter.


Daniel törnberg
bonzi buddy emulator

Mona Sahlin erkänner brott i samband med att hon skrev ett osant intyg till sin tidigare livvakt. En förundersökning om osant intygande alternativt grovt osant intygande inleddes.

Sammanfattning. I statistiken över personer lagförda för brott redovisas Osant intygande/brukande av osann urkund (11 §). 9. 1. Osant intygande, 15 kap 11 § 1 st brottsbalken 2016-01-31 -- 2016-06-27 2. Brott mot livsmedelslagen, 29 § 2 st livsmedelslagen (2006:804) 2016-01-31  Osant intygande.