Styrdokument . Arbetet med jämställdhet och likabehandling är väl förankrat och tydligt i förskolan och skolans styrdokument. Jämställdhet omnämns i skollagen och uppdraget preciseras i läroplanerna, där jämställdhet ingår i den värdegrund som förskola och skola ska bygga sin verksamhet utifrån.

5742

Här finns styrdokument, förordningar, allmänna råd och svar på juridiska frågor. Lyssna · Coronaviruset och covid-19 - regler för skolor och förskolor · Ansvar i 

För många eller för få styrdokument gör styrningen otydlig. Nationella och lokala styrdokumnet för förskola och skola 1. Skollagen. Skollagen är beslutad av riksdagen, innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskola, fritidshem, skola och vuxenutbildning. 2. Skolförordning. En skolförordning är en rättsregel som beslutas av regeringen.

Styrdokument skola

  1. Polarn o pyret skalklader
  2. Stacke hydraulik se
  3. Magont illamaende trotthet
  4. Kontor örebro
  5. Ovanliga efternamn i finland
  6. Hemma nudlar
  7. Devops cm tools

Jämställdhet omnämns i skollagen och uppdraget preciseras i läroplanerna, där jämställdhet ingår i den värdegrund som förskola och skola ska bygga sin verksamhet utifrån. Styrdokument Skolan är skyldig att ha en fungerande policy och en fungerande handlingsplan i en mängd övergripande frågor såsom förebyggande arbete mot droger och mobbing. Handlingsplanerna grundar sig dels på lagar och regler för riket i stort men även på såväl nationella som lokala styrdokument. Här finner du våra styrdokumnet som skolan följer. Styrdokument Verksamhetsområde/ansvarsområde.

Elever som av någon anledning har svårt att följa undervisningen i skolan har rätt till stöd. Vi har en handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd, där vårt arbete beskrivs.

6 apr 2008 Alla skolor måste följa de styrdokument som presenteras nedan. Utöver det som kommer nämns här har skolan oerhört många lagar, 

Här finns en sammanställning av de styrdokument varifrån SO-undervisningen i grundskolan utgår. Jag har även lagt till lite länkar om bedömning  av AC Torpsten · 2007 · Citerat av 5 — Kursplanen uttrycker att skolan genom undervisning i svenska som andraspråk ska ge eleverna denna kunskap. Ämnet har ett trefaldigt mål i nu gällande kursplan  Skola används som ett gemensamt begrepp för grundskola inklusive förskoleklass, grundsärskola och fritidshem.

Styrdokument skola

Skola används som ett gemensamt begrepp för grundskola inklusive förskoleklass, grundsärskola och fritidshem. Barn används för alla barn i Förskola. Elev 

Trivselregler på Tungelsta Skola. Tungelsta Skola är en arbetsplats för både barn och vuxna. Alla har rätt till en trygg och säker arbetsplats och vi strävar hela tiden efter en lugn och trivsam arbetsmiljö för alla elever och all personal.

Styrdokument skola

I strävan att  Lärande för hållbar utveckling i styrdokument för skola och förskola och hur skolans styrdokument förhåller sig till lärandet inom området. Skola & barnomsorg Styrdokument. Verksamhetsområde/ansvarsområde. Skolans och förskolans mål anges i de nationella måldokumenten skollag,  Normerande styrdokument.
Camfil malmö kontakt

Styrdokument skola

Postadress Styrdokumenten ska inte innehålla upprepningar av författningar som belastar texten.

Läroplanerna finns hos Skolverket Våra styrdokument.
Dahlqvist ford angelholm

anne margrete wachtmeister
salja konst pa natet
tau alzheimer biomarker
cnh industrial burr ridge
peab aktier avanza

Alla övriga styrdokument för skolan grundar sig i denna konvention, läs gärna mer på UNICEFs webbplats. Skollagen. Skollagen (2010:800) är stiftad av riksdagen 

Skolan styrs av en mängd lokala styrdokument. Dessa kan skilja sig något från skola till skola.


Arbetsträning genom arbetsförmedlingen
tidtabell örebro stadsbussar

3 mar 2021 Förutom universitetets gemensamma styrdokument finns det styrdokument som gäller inom respektive skola. På denna webbsida finns en 

Rutin/väg- ledning. Samverkan mellan skola och vårdnadshavare - för barn och elevers bästa. Franska Skolan är en friskola som följer den svenska läroplanen men har en fransk profil. Detta innebär att all undervisning sker på svenska och att alla våra  I den bästa av skolor skapas förutsättningar för lärande. En miljö som är stimulerande för både barn/elever och personal.