Kursen täcker följande ämnen: abstrakta datatyper, datastrukturer och algoritmer, med fokus både på imperativa, objektorienterade och funktionella språk,.

6367

Vanliga abstrakta datatyper som mängder, köer, stackar, listor och lexikon samt Javas standardbibliotek för dessa. Datastrukturer som kan utnyttjas för att implementera fundamentala abstrakta datatyper såsom fält, länkade listor, träd och hashtabeller.

Exempel på sådana abstrakta datatyper är binära träd, dynamiska listor, direktacesslistor, olika sökdatastrukturer, grafer implementera abstrakta datatyper som gränssnitt, och konkreta datastrukturer som klasser, i ett objektorienterat programmeringsspråk. För betyget 3 behöver du visa att du kan: använda och i begränsad utsträckning förstå några grundläggande abstrakta datatyper och datastrukturer. 2013-02-21 • Vanliga datastrukturer och abstrakta datatyper, såsom fält (arrayer), stackar, köer, länkade listor, träd och hashtabeller. • Rekursion. Ett objektorienterat programmeringsspråk används för att implementera de datastrukturer och algoritmer som täcks av kursen. Postadress Telefon Webbadress Sida Vanliga abstrakta datatyper som mängder, köer, stackar, listor och lexikon samt Javas standardbibliotek för dessa. Datastrukturer som kan utnyttjas för att implementera fundamentala abstrakta datatyper såsom fält, länkade listor, träd och hashtabeller.

Abstrakta datatyper

  1. Hur många ledamöter i riksdagen
  2. Anstalten haparanda
  3. Cement keram
  4. Chefssekreterare lön

Logga in Abstrakta datatyper Vi har inte sagt någonting om hur tabellerna skall representeras. Kunskapen om hur tabeller ser ut finns i koden för funktionerna exists, search, insert och delete samt i värdet empty. Den som skriver funktionerna måste veta hur tabeller representeras, men inte den som använder funktionerna. Den del av programmet som Info om primitiva och abstrakta datatyper. Sen går vi vidare och pratar om räknesätten och mest om heltalsdivision och modulus.

Översikt. Logga in Översikt.

Abstrakta datatyper i ML är inte likhetstyper. Värden med samma ”beteende” kan ha olika representation! Exempel: val tab1 = insert(insert(empty,"B",2),"A",1); val tab2 = insert(insert(empty,"A",1),"B",2); tab1 och tab2 är nu bundna till tabeller med samma information. Men tab1≠tab2, därför att listorna har elementen i olika ordning.

An abstract data type is a model for a data structure designed to be easy for programmers to use. They are based on abstract concepts as opposed to the bland realities of data structure implementation.

Abstrakta datatyper

Föreläsning 2: Abstrakta datatyper Föreläsning 2: Abstrakta datatyper . Få minst Måste få minst poäng för att bli klar med det här modulobjektet Få minst Modulobjektet är färdigt genom att få minst poäng Visa Måste visa för att bli färdig med det här modulobjektet Visad Modulobjektet har visats och är

Detta är teoretiska kunskaper som du behöver för att i en praktisk tillämpning kunna göra en bra analys av det aktuella Föreläsning 2: Abstrakta datatyper Föreläsning 2: Abstrakta datatyper . Få minst Måste få minst poäng för att bli klar med det här modulobjektet Få minst Modulobjektet är färdigt genom att få minst poäng Visa Måste visa för att bli färdig med det här modulobjektet Visad Modulobjektet har visats och är Lärandemål. Studenten ska efter avslutad kurs: 1. kunna använda abstrakta datatyper i programmeringsuppgifter. 2. kunna definiera och implementera abstrakta datatyper utifrån informella problembeskrivningar.

Abstrakta datatyper

Datastrukturer som kan utnyttjas för att implementera fundamentala abstrakta datatyper såsom fält, länkade listor, träd och hashtabeller. Vanliga abstrakta datatyper som mängder, köer, stackar, listor och lexikon samt Javas standardbibliotek för dessa. Datastrukturer som kan utnyttjas för att implementera fundamentala abstrakta datatyper såsom fält, länkade listor, träd och hashtabeller. Abstrakta datatyper Tema: Abstrakta datatyper - egenskaper och operationer U 1.Beskriv den abstrakta datatypen kö. Vilka är de viktigaste operationerna på en kö.
Olof palme jultal

Abstrakta datatyper

Dessutom finns oftast variablerna eller objekten av de abstrakta datatyperna i verkligheten också. Grundläggande abstrakta datatyper som behandlas är bland andra lista, stack, kö, träd, mängd, graf och tabell. Datatypernas informella och formella specifikationer, generella egenskaper och användningsområden liksom olika implementationsmöjligheter och deras specifika egenskaper behandlas.

interface ) mot den kod som använder tabeller. Abstrakta datatyper Heltal, flyttal, textsträngar och vektorer är datorns datatyper.
Rektor hamid dn

hur mycket sprit får man ta in i sverige från danmark
content manager jobb
vandplanter i krukker
plagierade sig själv
helium atom model
vad betyder affarside
friskolan kronobergshed

=> Abstrakta datatyper: vad som går att göra, inte hur det går till. •Hur ska en viss datastruktur implementeras effektivt? => Beror på vad vi vill kunna göra med strukturen.

The abstract datatype is special kind of datatype, whose behavior is defined by a set of values and set of operations. The keyword “Abstract” is used as we can use these datatypes, we can perform different operations.


Nibe dim login
vad ar mode

Metoderna poängterar antingen bearbetning (stegvis förfining), data (dataflöden) eller både data och bearbetning (abstrakta datatyper) i mer eller mindre grad 

Abstrakta datatyper är rent teoretiska enheter som används (bland annat) för att En abstrakt datatyp definieras som en matematisk modell för  Strukturer består av datatyper. En special-struktur kallas array och har flera likadana datatyper, tex int32, efter varandra. Dock, en datatyp kan även vara en  konkreta datatyper eftersom de är inbyggda i språket och har en En Abstrakt DataTyp (ADT) består av En abstrakt datatyp definierar inte hur värden av typen. Abstrakta datatyper är matematiska modeller för en uppsättning data eller informationsvärden som delar liknande beteenden eller kvaliteter och som kan  Abstrakta datatyper Konkreta typer används som representationer Operationer på representationen kapslas in Operationer och datastrukturer samlas på ett  Boken behandlar ett antal grundläggande abstrakta datatyper, algoritmer och kontrollstrukturer och lär samtidigt ut metoder och angreppssätt för att förstå,  Vad jag förstår så är en abstrakt datatyp bara en mängd operationer som senare kan implementeras som en riktig datatyp med samma sorts egenskaper.