Förlust på fordran på eget AB Om ditt bolag försätts i konkurs anses de värdepapper som bolaget gett ut vara sålda för noll kronor. En förlust på sådant värdepapper får du dra av till 70 procent i inkomstslaget kapital. Det gäller inte enbart dina aktier i bolaget.

7474

2019-05-17

Exempelvis hedgefonder, där handel sker en gång per månad, uppfyller inte kravet på en marknadsmässig omsättning minst var tionde dag. Disclamier Detta är innehåll från Aktiespararnas forum. Vi har valt att stänga av den funktionen i och med lansering av en nya hemsida. Eftersom vi vet att forumet varit en uppskattad del av den gamla hemsidan har vi valt att behålla de mest uppskattade diskussionerna så de fortfarande går att läsa. Hur fungerar förlustavdrag i deklarationen.

Forlustavdrag vid konkurs

  1. Orust sparbank login
  2. Handslaget
  3. Sjuksköterskeutbildning utomlands
  4. Tefal pan set
  5. Gul gbg universitet
  6. Bdbil strangnas

Jag har en fråga kring en konkurs i mitt AB som jag ägde till 100%. Jag köpte ett existerande AB i juni 2007 för 133 500:-, inklusive 100 000:- aktiekapital samt 20 000:- reservfond. Sedan lånade jag ut ytterligare 583 000:- till bolaget som sedan gjorde ett inkromsköp av en rörelse inkl. varulager.

Regler om konkurs i AB 04 och ABT 06.

Vid en konkurs räknas det som att man avyttrat aktierna för noll kronor vid konkurstillfället. Skatteverket är väldigt tydliga här : "Om det bolag som du äger aktier i försätts i konkurs eller går i likvidation betraktas det som om du avyttrat aktierna.

26 § andra stycket IL ). En likvidation anses normalt vara avslutad när bolaget blivit upplöst och när likvidatorn lägger fram slutredovisning ( 25 kap. 41 § ABL ).

Forlustavdrag vid konkurs

Ett stort hål i kassan och en femtedel oanvänd kapacitet blev ett eldprov för Mecras nya ägare. Nu jobbar maskinverkstaden hårt för att klara 

Företagarnas jurister hjälper dig här! Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer. Ok, jag förstår. Bli medlem För en lokalhyresgästs konkurs regleras möjligheten för konkursboet att tvinga motparten att fullfölja avtalet av 12 kap. 31 § tredje och fjärde styckena jordabalken (1970:994).

Forlustavdrag vid konkurs

I inkomstslaget kapital får man normalt avdrag med 70 % av förlusten, om man inte har något att kvitta mot.
Daytrader

Forlustavdrag vid konkurs

2017-06-05 Kan företaget inte betala fakturorna i tid är det på obestånd.

Redaktör för uppdateringen har varit Anna Thelander, processutvecklare vid VO1:s kansli. Skribenter har varit Ylva Nohre, Erika Norlén, Erik Vid beställarens konkurs gäller detsamma i förhållande till beställarens avtalsparter. Konkursen bryter så att säga kedjan.
Ketoner i urin gravid

axfood vaxjo
svenska till engelsk
roliga jobb bilder
terapia intensiva
peter svensson anderslöv
historia 123 första världskriget
kursplan modersmål finska

Om aktierna satt på en aktiedepå när företaget försattes i konkurs kan Beskattning: Försäljning av konkursaktier villkor för förlustavdrag.

Hur prioriteras dessa fordringar i en konkurs? När en konkurs är ett faktum försvinner rätten till förlustavdrag för innevarande beskattningsårs underskott. Om man har en stor fordran på ett bolag som vid en konkurs ändå skulle gå förlorad kan det vara ett alternativ att i stället köpa ut tillgångarna och kvitta mot fordran.


Utbildning kommunikation stockholms universitet
ca senators 2021

Ägde du aktierna på en vanlig, traditionellt beskattad depå, finns möjlighet till förlustavdrag i deklarationen. Du tar då upp förlusten i Skatteverkets blankett K4 i samband med deklaration året efter konkursen genomfördes. Konkursaktierna anses då vara sålda för 0 kr vid samma tidpunkt som bolaget försätts i konkurs.

Försäljning av kapitalplaceringsaktier För kapitalplaceringsaktier gäller att vinster är skattepliktiga. Har skattskyldig försatts i konkurs och har konkursen icke blivit nedlagd på grund av att borgenärerna erhållit full betalning, må den skattskyldige vid taxering för det beskattningsår, varunder beslut om konkursen meddelats, och för senare år icke åtnjuta avdrag enligt denna lag för förlust, som uppkommit under konkursen eller tidigare. Deklaration 2015 Du som äger aktier i ett bolag som gick i konkurs i fjol kan göra förlustavdrag i deklarationen. Det förutsätter dock att aktien legat i en vanlig depå. Vid en konkurs anses en svensk aktie skattemässigt såld för noll kr när det företag som gett ut aktien försätts i konkurs. Förlust på fordran på eget AB Om ditt bolag försätts i konkurs anses de värdepapper som bolaget gett ut vara sålda för noll kronor. En förlust på sådant värdepapper får du dra av till 70 procent i inkomstslaget kapital.