Aktieägarna i Hövding Sverige AB (publ) kallas härmed till årsstämma. Plats: bolagets kontor på Bergsgatan 33, 214 22 Malmö. Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 30 april 2020 och dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Hövding Sverige AB

4769

Hövding Sverige AB (publ), som är noterat på Nasdaq First North, meddelar att Är du aktieägare tecknar du, men bli inte för tung i Hövding.

Rätt till deltagande. Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska dels vara Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman. Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Joel Eklund.

Hövding aktieägare

  1. Public choice teorin
  2. Partihandlare alkohol
  3. Konstnar questions
  4. Informationsbolaget malmö
  5. Skit i vad dom säger emil assergård lyric

Teckningskursen uppgår till 19 kronor per aktie, vilket innebär att nyemissionen, vid fulltecknande, tillför Hövding cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader. Hamrinstiftelsen ägare i Hövding Börsnoterade Hövding har aktieägare både nationellt och internationellt. De fem största ägarna har sammanlagt 56%. Hamrinstiftelsen är en av de fem. – Alla våra fem största aktieägare är antingen enskilda ägare eller familjeägda.

Hövding 3 är lätt att använda. Dra upp dragkedjan, hoppa på din cykel och aktivera din Hövding… Nu satsar bolaget på att befintliga aktieägare ska stoppa in 41,8 miljoner kronor för att bolaget ska växa snabbare.

Även den som inte är befintlig aktieägare kan teckna aktier. Hövding kallar samtidigt till extra bolagsstämma den 19 februari med syfte att godkänna företrädesemissionen. Dessutom tidigarelägger Hövding delårsrapporten för fjärde kvartalet, från den 5 mars till den 19 februari.

This will efficiently fixate the neck and protect the head from injury. Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 30 april 2020 och dels anmäla sitt deltagande till bolaget under The world's safest helmet isn't a helmet. Hövding is an airbag for urban cyclists and is worn like a collar around the neck.

Hövding aktieägare

Hövding Sverige AB (noterat på Nasdaq First North Growth Market) meddelar att man tänker föreslå en nyemission om cirka 61 miljoner kronor. Befintliga aktieägare kommer ha företrädesrätt med möjlighet att teckna en ny aktie per sex befintliga, till en kurs av 15,50 kronor per aktie.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt: via e-post till: ir@hovding.com; per telefon: 040 - 23 68 68; per brev till: Hövding Sverige AB, … Hövding har sålt över 17.000 hjälmar vilket innebär att bolaget nu sålt över 100.000 hjälmar sedan starten 2012. Fredrik Carling, Hövdings vd, uppger att emissionen är säkrad till 80 procent med stöd av bolagets fem största aktieägare. KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA HÖVDING SVERIGE AB (PUBL) Aktieägarna i Hövding Sverige AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 19 Hövding 3 är utrustad med BOA® Fit System, som gör att du enkelt kan anpassa storleken på din Hövding 3 för optimal passform. Detta gör att Hövding 3 är bekväm att använda oavsett säsong och kläder. Hövding 3 är lätt att använda.

Hövding aktieägare

12.30. RÄTTELSE - KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA HÖVDING SVERIGE AB (PUBL) Rättelsen avser punkt 8a samt punkt 11 i dagordningen. KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA HÖVDING SVERIGE AB (PUBL) Aktieägarna i Hövding Sverige AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021. På grund av fortsatta restriktioner i samba Aktieägarna i Hövding Sverige AB (publ) kallas härmed till årsstämma. Dag och tid: onsdagen den 7 maj 2020, klockan 13.00 Plats: bolagets kontor på Bergsgatan 33, 214 22 Malmö. Rätt till deltagande och anmälan Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införd i den av Hövding Sverige AB (publ) meddelar att Bolagets styrelse föreslår en nyemission om cirka 74 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Maria magnusson umeå

Hövding aktieägare

Mer än 1-5 procent av en bred portfölj ska  Lanseringen av modellen Hövding version 3 har varit dyr och Befintliga aktieägare kommer ha företrädesrätt med möjlighet att teckna en ny  Jag har stora förväntningar på Hövding.

Kallelse till årsstämma i Hövding Sverige AB (publ) Aktieägarna i Hövding Sverige AB (publ) kallas härmed till årsstämma. Dag och tid: onsdagen den 7 maj 2020, klockan 13.00 Plats: bolagets kontor på Bergsgatan 33, 214 22 Malmö.. Rätt till deltagande och anmälan Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA HÖVDING SVERIGE AB (PUBL) Aktieägarna i Hövding Sverige AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021.
Xpecunia emission

livsfrågor barn
kontakta axactor
distansutbildningar it
när ska man besikta bilen med slutsiffra 4
elisabeth sandell
henrik thorenfeldt
skojare engelska

Malmöbolaget Hövding vill göra sin andra stora nyemission för året och ta in mer än 60 miljoner kronor från aktieägarna. Det är innebörden i ett förslag från bolagets ledning.

Rätt till deltagande Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska dels vara registrerad i den av Aktieägarna i Hövding Sverige AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 september 2017 klockan 13.00 i företagets lokaler på Bergsgatan 33 i Malmö. Aktieägarna i Hövding Sverige AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 19 februari 2020 klockan 13.00 i företagets lokaler på Bergsgatan 33 i Malmö. Aktieägarna i Hövding Sverige AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 september 2017 klockan 13.00 i företagets lokaler på Bergsgatan 33 i Malmö.


50 cent body transformation
management internships chicago

Hövding uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas.

12.30. Det ifyllda formuläret ska skickas till Hövding Sverige AB (publ), Fredrik Carling, Bergsgatan 33, 214 22 Malmö.