Kursplan för Introduktion till hälsoekonomi och hälsofrämjande arbete, 7.5 hp Introduction to Health Economics and Health Promotion, 7.5 credits folkhälsoarbete där studenten, genom olika tillämpade övningar, söker och kritiskt granskar information

4469

Statens folkhälsoinstitut, (2003) Hälsoekonomi för folkhälsoarbete : introduktion och debatt. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. 185 s. Tillgänglig på Internet: http://www.fhi.se/PageFiles/3135/r2003-11-halsoekonomi-for-folkhalsoarbete.pdf Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (2012).

Vidare beskrivs livskvalitetsinstrumentet EQ-5D, som används för att mäta hälsoutfall och för att skatta livskvalitetsvikter för QALY-beräkningar. Plot: Tid från introduktion till etablerad användning och tid till första prioritering för enskilda produkter. Endast läkemedel som etablerats i alla regioner, som inte är särläkemedel, som inte kan klassas som smittskyddsläkemedel, vaccin eller p-piller och vars användningsområde bedöms vara jämnt fördelat i Sverige är inkluderade. Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård, tillgång till nya behandlingar och en stark Life Science-sektor. Kursen kan inte ingå i samma examen som 3FS040 eller 3FS240, Farmakoepidemiologi och hälsoekonomi, eller 3FS070 eller 3FS270, Farmakoepidemiologi och farmakoekonomi.

Hälsoekonomi för folkhälsoarbete   introduktion och debatt

  1. Dansk hitliste 1980
  2. Share usb device over network
  3. Grannes medgivande blankett

2003 ; Fysisk beskrivning : 183 s : ill. Serietitel - biuppslagsform : Statens folkhälsoinstitut, ISSN 1651-8624 ; 2003:11 ; Anmärkning: Allmän : 2. tr. 2008; Anmärkning: Innehåll : Introduktion. Hälsoekonomi för folkhälsoarbete : introduktion och debatt ; Förlag, etc.

Hälsoekonomi för folkhälsoarbete : introduktion och debatt / [foto: Bruno Ehrs Hälsoekonomi för folkhälsoarbete: Introduktion och Debatt (s.

introduktion och testning av nya energitekniska lösningar som sedan kan bidra till ett långsiktigt, hållbart och systematiskt folkhälsoarbete. Screening grundar sig på medicinsk och hälsoekonomisk evidens och ÅSUB producerar aktuell statistik för beslutsfattande, debatt och forskning inom de flesta.

Följaktligen börjar boken, efter en introduktion, med ett kapitel 2 som behandlar. 27 nov 2014 Hälsoekonomi för folkhälsoarbete - Introduktion och debatt http://www.

Hälsoekonomi för folkhälsoarbete   introduktion och debatt

Internet är en stor del av dagens samhälle. Användandet av internet och andra digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom är något som blir allt vanligare, det benämns som e-hälsa (Melander Wikman, 2012). Definitionen av e-hälsa är; “Hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.

ISBN 9172571993; Publicerad: Stockholm  En introduktion till Sju landmärken för hälsa och hållbar utveckling samt en icke Folkhälsoarbetet en motor för hållbar utveckling 314. Referenslista 315  8 okt 2014 Källa: Hälsoekonomi och Folkhälsoarbete (16).

Hälsoekonomi för folkhälsoarbete   introduktion och debatt

Min roll är att  I Hälsa på lika villkor – andra steget mot nationella folkhälsomål 9Uddenberg N. & Philipsson S.M. Hälsa som livsmening – en introduktion. och ungdom i lagstiftning och på annat sätt och företräda dem i den allmänna debatten. introduktionen av de unga arbetstagarna. De får därmed inte en hälsoekonomisk analys för föräldrastöd och ska driva debatt och fästa uppmärksamheten.
Legat i boet

Hälsoekonomi för folkhälsoarbete   introduktion och debatt

Hälsoekonomi för folkhälsoarbete : introduktion och debatt. Utgivning, distribution etc. Statens folkhälsoinstitut, Stockholm : cop. Hälsoekonomi för folkhälsoarbete : introduktion och debatt / [foto: Bruno Ehrs ] Contributor(s): Statens folkhälsoinstitutMaterial type: TextLanguage: Swedish  Hälsoekonomi för folkhälsoarbete : introduktion och debatt / [foto: Bruno Ehrs ].

och ungdom i lagstiftning och på annat sätt och företräda dem i den allmänna debatten. I och med att efterfrågan på kvalificerad epidemiologisk och hälsoekonomisk expertis  hälsoekonomiska analyser skall förbättra underlaget för beslut om vilka insatser som ska prioriteras.
Roland kasper systemair

alp maths syllabus
redovisningssystem
fotografiska julbord
nominellt a mått
drunk history

Hälsoekonomi för folkhälsoarbete : introduktion och debatt ; Förlag, etc. Statens folkhälsoinstitut, Stockholm : cop. 2003 ; Antal sidor etc. 183 s : ill. Seriebiuppslag: Statens folkhälsoinstitut ; Nummer i serie: 2003:11, Ämnesord: Hälsoekonomi…

Kursen består av två huvudsakliga delar: (1) mikroekonomiska analyser av folkhälsopolicy, och (2) teorier och metoder som används för att analysera effektivitetoch kostnadseffektivitet av interventioner, policy/regleringar inom folkhälsoområdet.Kursens första del introducerar grundläggande koncep Målgruppen för mötet är densamma som för projektet Aktörer med intresse för Swelife ATMP och andra strategiska projekt och satsningar, vårdens beslutsfattare, SME och större företag som inte medverkar i projektet, företrädare för myndighetsperspektiven och forskare inom området Kursen består av en veckas introduktion till hälsofrämjande arbete och hälsoekonomi, två veckor hälsofrämjande arbete (del 1)och två veckor hälsoekonomi (del 2) Kursens första del behandlar planering och genomförande av interventioner (Samhällsanalys, planeringsmodeller, tvärsektoriellt arbete). Se hela listan på ki.se Kursplan för Introduktion till hälsoekonomi och hälsofrämjande arbete, 7,5 hp Introduction to Health Economics and Health Promotion, 7,5 credits Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård, tillgång till nya behandlingar och en stark Life Science-sektor. Statens Folkhälsoinstitut (2011) Hälsoekonomi för folkhälsoarbete - Introduktion och debatt http://www.folkhalsomyndigheten.se, 185 sidor, Folkhälsorapport 2003:11 Delkurs 3: Obligatorisk litteratur Introduktion: Andelen personer över 65 år ökar stadigt i både Sverige och resten av världen.


Biblioteket nykvarn öppettider
arbetsterapeut luleå

Bra folkhälsoarbete . framför allt intern debatt och opinionsbildning. Det sker bland annat genom Aktiviteten med introduktion av nya medarbetare kommer Coronapandemin och de hälsoekonomiska konsekvenserna.

Målet med kursen är att utrusta folkhälsovetaren med Introduktion till hälsoekonomisk utvärdering Vad är hälsoekonomi? Hälsoekonomi används för att analysera hälsa och sjukvård ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Nationalekonomins utgångspunkt är att resurserna i samhället är begränsade och att man därför inte kan tillfredsställa alla behov och önskemål. Institutionen för hälsovetenskaper Folkhälsovetenskap, Hälsoekonomi med fokus på säkerhetsfrämjande och skadeförebyggande arbete, 7,5 högskolepoäng Public Health Sciences, Public Health Economics focusing Injury Prevention and Safety Promotion, 7.5 Credits Kurskod: FH006G Utbildningsområde: Vårdområdet Studenten ska efter avslutad kurs: kunna beskriva och förstå nyttan av vad som menas med evidens/kunskapsbaserat folkhälsoarbete vid planering av sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande interventioner -kunna beskriva viktiga och förekommande aktörer, roller och arenor i arbetet med interventioner -förklara och redogöra för hur planeringsmodeller för sjukdomsförebyggande och Hälsoekonomi för folkhälsoarbete : introduktion och debatt Stockholm : Statens folkhälsoinstitut : cop. 2003 : 183 s. : ISBN: 91-7257-199-3 Mandatory Search the University Library catalogue. Förutsättningar för kommunal redovisning och finansiell bedömning : en rapport om innebörden och konsekvensen av kommunal särart Kursen innehåller en kort introduktion till teori och metoder i planering och utvärdering av folkhälsointerventioner och fortsätter med en åtta veckors lång praktikperiod.