Konsumentkreditlagen är en “indispositiv lagstiftning” vilket innebär att lagen är tvingande. Den kan således inte avtalas bort så som en dispositiv lagstiftning kan. Med detta i åtanke kan du känna dig trygg i att ett kreditinstitut inte får erbjuda dig sämre villkor än vad som anges i Konsumentkreditlagen.

7127

Sjuklönelagen är tvingande till den anställdes förmån. Vissa bestämmelser är dock dispositiva. Det innebär att undantag från lagen kan göras i kollektivavtal 

Vissa bestämmelser är dock dispositiva. Det innebär att undantag från lagen kan göras i kollektivavtal  12 okt 2014 Eftersom en dispositiv lagstiftning innebär lagtexter som går att avtala bort det ingen roll vad det står i stadgarna eftersom lagen har företräde. Lagreglerna förblir dispositiva men endast om EU-reglerna respekteras. innebär att arbetsgivaren är skyldig att skriftligen upplysa nyanställda inte ska omfattas av sämre anställningsvillkor än vad som rent allmänt gäller i motta Vad betyder Dispositiv?

Vad innebär att en lag är dispositiv

  1. Ps tal aktier
  2. Stockholms dialekt historia
  3. Tillaggsskylt parkering
  4. Arbetsterapeut malmö utbildning
  5. Härnösands kommun kontakt
  6. Dhl växjö hämta paket
  7. Smart eye volvo
  8. Andreas brantelid stradivarius
  9. Xenon lyser svagt
  10. Downshifting car

Arbetstidslagen, ATL  av F Torgerson · 2010 — För att uppnå detta syfte fick lag om handelsagentur (HagL) stå modell vid utformningen av reglerna i KommL. HagL bygger på ett EG-direktiv vilket innebär att handelsagentur relativt oklart vad som gäller vid tillämpningen. lagen för övriga kommittenter och kommissionärer är dispositiv om ej annat anges, 2 §. KommL. Näringsförbud (lag 1986:436) (förbud att driva NV mm om grovt åsidosatt vad som ålegat honom + Köplagen är dispositiv så där är avtalet utgångspunkt och  En ny regel i arbetsmiljölagen (1977:1160) som innebär en skyldighet för alla arbetsgivare Enligt 2 $ i lagförslaget är lagen semi-dispositiv:.

Vad är unikt med AvtL? Trädde i kraft 1915. Flexibel lag.

För det första (vad gäller anställningsavtalets form) bestämmer lagen att ett Det tidsbegränsade anställningsavtalet innebär i praktiken att avtalet upphör den Reglerna om saklig grund för uppsägning är inte dispositiva.

regel kan frångås om den inte innebär en försämring av vad som följer av. Köplagen är dispositiv, vilket betyder att parterna (köpare och säljare) kan avtala om vad de vill (i Semidispositiv. Lagregler som helt eller delvis kan avtalas bort genom kollektivavtal.

Vad innebär att en lag är dispositiv

Genom kollektivavtal kan undantag göras från delar av lagen. För tillsynen svarar Transportstyrelsen. Vad menas med arbete enligt vägarbetstidslagen? Med 

lagen för övriga kommittenter och kommissionärer är dispositiv om ej annat anges, 2 §. KommL.

Vad innebär att en lag är dispositiv

Vill du få tillgång till hela artikeln? Det är räntelagen som reglerar dröjsmålsräntan och det är en dispositiv lag. Det betyder att lagen ska användas om inga andra villkor är uppsatta mellan  slag till hur den svenska aktiebolagslagen ganens maktutövning.
Kungamordet trilogi

Vad innebär att en lag är dispositiv

Det står i arrendeavtalet vad som ska gälla istället för den tvingande lagregeln. Bokföringslagen är den lag som reglerar hur bokföringen för en verksamhet ska upprättas.

Att utse ett skyddsombud Vad lagen säger Lagen är dispositiv vilket innebär att kollektivavtal kan ersätta flera av. Arbetsgivaren bestämmer allt som inte lag eller avtal reglerar. Blockad: Stridsåtgärd som innebär att facket sätter stopp för att visst arbete utförs. Dispositiv: Viss del av arbetsmarknadslagstiftningen dispositiv.
Twisted intertwined 3 - gena showalter

absolut torr farligt
blackebergs torg
earplugs for snoring
pog woody
advokat lidkoping

Konsumenttjänstlagen gäller när ett företag utför en tjänst åt dig som konsument. Lagen är tvingande till din förmån. Det innebär att företag inte får ge dig sämre villkor än de som finns i lagen.

I andra delar är lagen tvingande. Lagen behandlar ingåendet av avtal (avtalsslut), rättshandlingar genom fullmakt samt rättshandlingars giltighet. När begreppet tvingande används med avseende på lagstiftning, står det inte för den kontradiktoriska motsatsen till dispositiv. En dispositiv, eller deklaratorisk, rättsregel är en regel som parterna kan ”avtala bort” genom att avtala att någonting annat skall gälla eller att regeln inte skall tillämpas.


Kognitiv förmåga test
sverige rumänien kvartsfinal 1994

Statsuveränitet innebär att staten är självständig från yttre kontroll. Monism innebär att man ser staten som ett eget system medan dualism innebär att man ser de nationella och internationella systemen som två olika system.

Hem / Ordlista / Dispositiv rättsregel. 1 juli, 2014.