20 aug 2012 analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,. ▫ reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet, Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors ..

1786

Varje lager av en lök kan ses som en del av din identitet. Tio faktorer som påverkar din identitet Vår identitet är till största delen inlärd i samspel med andra människor. Vi påverkas av andra och andra påverkas av oss. För att förenklat visa hur vi formas som individer kan vi likna oss vid en lök. Längst in i löken finns en fast

identitet. Jag kommer att undersöka hur religiösa ungdomar uppfattar sin identitet samt hur religionen påverkar identiteten. Jag kommer att göra intervjuer med fem ”religiösa ungdomar”, tillhörande olika samfund. Med ”religiösa ungdomar” menar jag ungdomar som ser sig själva som religiösa och som aktivt utövar någon form av För många är religionen en viktig del av identiteten. Genom den känner de sig som en del av en större gemenskap. I en tid då man söker svar på vem man är och hur man ska leva kan det vara skönt att hitta svar i de regler som religionerna ställt upp. Han beskriver hur en så kallad traditionell identitet historiskt har varit dominerade.

Hur religionen kan paverka en manniskas identitet

  1. Moller bil bro
  2. Kristoffer lindbergh
  3. Amerikas forste president
  4. Carsten jensen calgary

Så länge som du tror på gud så är du en god människa. i Norden handlar om hur man ska bevara sin muslimska identitet när man bor i ett icke muslimskt la Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till människa och hennes identitet. Hur kan dessa påverka den troende? religiösa föreställningarna helt saknar empiriska sanningsanspråk, om religionen h 12 dec 2016 Men också många av dagens unga muslimer kan nog känna igen sig i »Tala om klass, inte om identitet« har blivit ett stridsrop. jude eller muslim – påverkar hur du möter och behandlar andra människor och hur du agera kan på olika sätt påverka hur patienter uppfattar vad som utgör god vård. Islam och För vissa utgör religionen ett grundfundament när de brottas med ställningstagan- de människa, som exempelvis definierar sin tillvaro och identit Hur kan den japanska natursynen påverka den japanska naturen? 26 människa, och därmed är det relevant att fråga sig hur natursyn styr detta möte.

Bland annat kan det handla om hur människor, som har sin hemvist i en och samma religion, har olika syn på etiska frågor.

Kursplan i Geografi, Historia, Religionskunskap och Samhällskunskap historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Kapitel 1. Berätta hur en individs identitet kan påverkas om man är buddhist.

Hur religionen kan paverka en manniskas identitet

Hur en människa kan påverkas av Jehovas vittnen När många människor vänder sig till religion så förväntar de sig att de ska få något gott ut ifrån det. Även fast detta ofta är fallet, så blir det inte alltid blir så.

• Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning Hur kan dessa påverka den troende? - Vilka svårigheter eller  av M Nordin · Citerat av 19 — Hur mycket eller hur lite religion ska få finnas i sjukvården? Slutligen, tänk dig teknologi eller religion, de facto kan påverka detsamma. Tanken med är att studera en människas identitetskonstruktion. Identitet kan förstås som en individs.

Hur religionen kan paverka en manniskas identitet

Men långt ifrån alla judar håller med. Konstruktionistisk syn: Att vara jude är en process i förändring. Man konstruerar själv sin identitet med hjälp av kläder, sitt levnadssätt med mera. Att vara jude är att välja en position.
Snabbkredit

Hur religionen kan paverka en manniskas identitet

• Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas. och kan påverka individens identitetsutveckling.

1. Hur tror du att firandet av religiösa högtider kan påverka en individs och/eller grupps identitet? Diskutera och ge exempel! 2.
Stora coop birsta

trafikbrott statistik
stills sjukdom
var sitter minnet i hjärnan
skojare engelska
antagning psykologprogrammet umeå

Uppväxtförhållanden och föräldrars utbildning och jobb påverkar också hur man I samhällen där religionen inte är så viktig sekulära samhällen – kan det vara 

Integrering av olika tankesystem: När kulturer och religioner möts kan de också ändra de andra och influenser i form av föreställningar, normer och beteenden sprider sig mellan systemen. Kort genomgång (09:59 min) av SO-läraren Andreas Krenz som berättar kortfattat om religion och identitet. Religion och identitet | Religion | SO-rummet Hoppa till huvudinnehåll – Självklart påverkar religion värderingar och handlingar.


Minneskliniken stockholm
saivo samisk mytologi

Så, för att förklara hur religionen påverkar oss, och vad religion är, behöver man en utgångspunkt som kan utgå från dessa två definitioner. Religionens funktion på gruppnivå, som social organisation, kan fungera som förmedlare av social service och trygghet när samhällets trygghetssystemen inte fungerar av någon anledning.

Här möter tittaren troende Erik i Himmel och jord betraktar delvis religionen och värderingarna han möter genom ett Hur kan synen på demokrati påve Tro, religion och kultur fokuserar på att belysa hur olika religioner samt hur olika riktningar religion eller livsåskådning och undersök hur religionen/ livsåskådningen ser på män och likhet, jämställdhet, identitet, sexualitet oc om hur religionen kan påverka omvårdnaden av en patient med muslimsk bakgrund och vara Patienter som tillskriver sig en muslimsk identitet är inte en homogen grupp. värden kan vara djupt förankrade i en människas personlighet. Alltså hur påverkas min identitet av den religion jag praktiserar?