HELSINGIN YLIOPISTO Suomenkieliset vasti-neet venäjänkielisille keskeisille kiinteistökaupan termeille Sanna Keskinen Pro gradu -tutkielma

6547

Terminologinen sanastotyö on mitä tyypillisintä projektitoimintaa: sillä on selvät tavoitteet, tietty aikataulu ja rajalliset resurssit. Kaikki hankkeet, joiden tarkoituksena on tuottaa esimerkiksi tietty sanastojulkaisu, on syytä organisoida projekteiksi.

Nämä ryhmät kokoontuivat kertaamaan menneen kauden tapahtumia ja suunnittelemaan tulevaa toimintaa. Konkreettiset harjoitukset olivat kurssin parasta antia, sillä niissä huomasi selvimmin, miten terminologinen sanastotyö ja tietomallinnus kuvaavat samaa reaalimaailman tilannetta. Molemmat ovat loogisia ja systemaattisia ajatusrakennelmia, joiden tapa käsitellä todellisuutta ja viestiä siitä muistuttaa hieman toisiaan, muttei kuitenkaan ole ihan samanlainen. terminologinen käsiteanalyysi deskriptiivinen sanastotyö kyberturvallisuus informaatioturvallisuus: Oppiaine: Russian Translation Venäjän kääntäminen Rysk översättning Tiedostot. OKSA-sanasto ja monikielinen sanastotyö lukiokoulutuksen kielityöryhmien perehdytyksen 14.6.2018 kalvot OKSA-hankkeen tausta, terminologinen sanastotyö ja monikielinen sanastotyö Topics: terminologinen käsiteanalyysi, deskriptiivinen sanastotyö, kyberturvallisuus, informaatioturvallisuus, Russian Translation, Venäjän kääntäminen, Rysk Terminologista sanastotyötä voidaan soveltaa moniin käyttötarkoituksiin viestinnän selkeyttämisestä ja tiedonhallinnan kehittämiseen. Terminologisesta sanastotyöstä on hyötyä paitsi termien selkeyttämisessä myös yhteisymmärryksen luomisessa käsitteistä ja niiden välisistä suhteista.

Terminologinen sanastotyö

 1. Ob storhelg personlig assistent
 2. Web designer freelance uk
 3. Edhec nice accommodation
 4. Vaimoni on vaatepuu
 5. Charge syndrome foundation
 6. Larm dala mitt
 7. Distansarbete policy
 8. Stålrör ab halmstad
 9. Hobbyland columbus
 10. Social konstruktivism

4.1 Sanastotyö Sanastotyössä eli terminologisessa työssä määritellään erikoisalojen käsitteitä ja so-vitaan, mitä termejä käsitteistä on suositettavaa käyttää eri kielillä (Valtioneuvoston kanslia 2009). Sanastotyön päämääränä on yleensä parantaa alaa koskevan viestin-nän laatua. Terminologinen sanastotyö on ollut keskeisessä roolissa sosiaalihuollon asiakastietomallin kehittämi‐ sessä, sillä sekä tietokomponenttien että asiakasasiakirjojen määritelmät on tuotettu sanastotyöprosesseissa [5]. Peruskäsitteistöä (mm.

terminologit Irmeli Ahonen ja Riina Kosunen eri kieliosuuksien  Sanastotyö, suomen kieli (884.5).

Sivut, jotka ovat luokassa Terminologiaoppi. Seuraavat 122 sivua kuuluvat tähän luokkaan. Sivujen kokonaismäärä luokassa on 122.

Terminologinen sanastotyö on mitä tyypillisintä projektitoimintaa: sillä on selvät tavoitteet, tietty aikataulu ja rajalliset resurssit. Kaikki hankkeet, joiden tarkoituksena on tuottaa esimerkiksi tietty sanastojulkaisu, on syytä organisoida projekteiksi.

Terminologinen sanastotyö

2 TERMINOLOGINEN KÄSITEANALYYSI 12! 2.1 Yleiskieli ja erikoiskieli 13! 2.2 Terminologisen tutkimuksen lähtökohdat 15! 2.2.1 Käsite - tarkoite - termi 15! 2.2.2 Määritelmä 17! 2.3 Käsiteanalyysi 18! 2.3.1 Käsitepiirteet 19! 2.3.2 Käsitesuhteet ja käsitejärjestelmät 20! 2.3.3 Satelliittimalli 23! 2.4 Sanastotyö 24!

9. tammikuu 2017 Terminologinen sanastotyö selkeyttää viestintää. Käsitteitä ja niiden välisiä suhteita analysoiden sovitaan termien käytöstä ja siitä, mitä  chat_bubbleTerminologinen sanasto Voimassa oleva Kelan terminologinen sanasto, 6. laitos. Kela Sanastotyö on käynnistetty syksyllä 2019.

Terminologinen sanastotyö

Toinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edeltäjistä (myöhemmin THL), Sosiaali‐ ja terveysalan tutkimus‐ ja kehittämiskeskus (Stakes), käynnisti tuolloin sanastojen 2.2 VASTINE- JA SANASTOTYÖ Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tehdä suppea maahanmuuton toimenpide-, asiakirja- ja oleskelulupasanasto kieliparilla suomi–venäjä, joten on hyvä puhua hieman myös vastinetyöstä sanastohankkeessa. Terminologian sanaston (2006: 27) mukaan vastineiksi kutsutaan nimityksiä, Terminologinen sanastotyö tulisikin nähdä tietomallinnuksen yhtenä vaiheena, jossa parannetaan tietomallin ymmärrettävyyttä. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen määrittelyn yhteydessä tehty sanastotyö paljasti myös sosiaalihuollon asiakastietomallin kattavuudessa erityyppisiä virheitä. Etenimme siis toisesta suunnasta kuin terminologinen sanastotyö, joka tarkastelee aihepiiriin liittyviä käsitteitä ja luo niille sitten termit. Tämän myötä korostui työn sanalähtöisyys. Ilmauksen merkityksiä on välistä hankala jäljittää. Terminologian tutkimus Suomessa.
Propaganda minister

Terminologinen sanastotyö

2.4 Sanastotyö 24! Kelan terminologinen sanasto – Etuuksiin liittyvät käsitteet, 6.

joulukuu 2017 Mitä terminologinen sanastotyö on? sanastotyössä kuvataan erikoisalan Terminologiset sanastot käytössä.
N. glossopharyngeus function

malmö turism
flyktingläger västsahara
justitieombudsmannen finland
bagageutrymme passat
actic group ab annual report

Sanastotyö eli terminologinen työ on työ, johon kuuluu tietyn erikoisalan käsitteitä ja niiden nimityksiä koskevan tiedon systemaattinen kerääminen, analysointi, kuvaaminen ja esittäminen. Sanastotyö perustuu terminologiaan ja koostuu usein monista työvaiheista, joita ovat esimerkiksi

JHS-metatietorekisteri · JHS-sanasto · JHS-sanastotuki · JHS-sanastotyö · JHS- termi · terminologinen sanasto · terrestrinen vertausjärjestelmä · terrestrinen  JHS-metatietorekisteri · JHS-sanasto · JHS-sanastotuki · JHS-sanastotyö · JHS- termi · terminologinen sanasto · terrestrinen vertausjärjestelmä · terrestrinen  alojen sanastoja Termineuvonta ja sanastotyö Valtioneuvoston ruotsin kielen terminologia EU-tason koulutus oikeusalalla EU-tason koulutus oikeusalalla [  #nordterm2021 suunnitteilla, jatkoa seuraa #pohjoismainenyhteistyö #nordterm #sanastotyö #terminologia @sanastokeskus. 0 réponse 0 Retweet 1 j'aime. JHS-metatietorekisteri · JHS-sanasto · JHS-sanastotuki · JHS-sanastotyö · JHS- termi · terminologinen sanasto · terrestrinen vertausjärjestelmä · terrestrinen  SFS-käsikirja 50: 1989 = Sanastotyön käsikirja.


Prao grundskolan
mobilreparator malmo

Mitä terminologinen sanastotyö on? ○ terminologisessa sanastotyössä kuvataan erikoisalan käsitteitä ja käsitteiden keskinäisiä suhteita määritelmien avulla 

Sanastotyön tarve ei kuitenkaan pääty oheisen sanastoversion Terminologiselle sanastotyölle on ominaista käsitekeskeisyys. Siinä missä  av T Väätänen — Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat: Mitä terminologinen näkökulma voi kertoa golfista ja sen säännöistä Sanastotyö – mitä, miksi ja kenelle? Citerat. 3.3.2010:.