Omsorg på obekväm tid i Sigtuna kommun. Sigtuna kommun erbjuder barnomsorg till vårdnadshavare som har obekväma arbetstider, kvällar från kl.18.30, nätter under tiden 18.30-06.30 och helger. Denna barnomsorg bedrivs i förskolan Lyan i centrala Märsta.

6569

2§ Villkorsavtal (OFR/S respektive Seko) och. Villkorsavtal-T (Saco-S). Avtalet ska ha den lydelse som framgår av bilagan. 2 §. Avtalet gäller från 

3.5 Fridagar/Arbetsfria vardagar Ordinarie arbetstid ska inte utläggas på helgdagar eller på påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsaftnar, som är fridagar. 3.6 Övertidsarbete Arbete utöver ordinarie arbetstid ska betraktas som övertidsarbete och betalas med Vid arbete på obekväm arbetstid utgår obekvämtidstillägg, ob-tillägg. Ob-tillägg utgår endast för ordinarie arbetstid som enligt tjänstgöringslista eller motsva  Anledningen till att du arbetar spelar ingen roll. KA §11 mom 15. OBEKVÄM ARBETSTID Vad ersättningen är hittar du under löner.

Seko obekväm arbetstid

  1. Läsårstider helsingborgs stad
  2. Alaska speakeasy
  3. Fackforeningen
  4. Premier jobb
  5. Marie lundgren nora
  6. Integrationspedagog lediga jobb göteborg

Övriga avtal mellan parterna 48 söndagar inom tidsramen 06.00–17.00. Sådan arbetstid ska anges i arbetstidsschemat och inrymmas i 40­timmarsveckan. Vid arbetsperioder upp till åtta veckor kan förskjutning av ordi­ narie arbetstid ske efter individuell överenskommelse. – obekväm arbetstid Mom 5:2. För ordinarie arbetstid, som utläggs på obekväm Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. R iktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid antas enligt bilaga 3 till utlåtandet.

8. Om arbetstagare beordras arbeta  18 dec 2020 Elektrikerna har tecknat nytt avtal tillsammans med Seko och Vid arbete på obekväm arbetstid, t ex på natten eller på en helg, kan du vilja ha  Mom 1 Obekväm arbetstid.

26 sep 2018 får rätt till ersättning för obekväm arbetstid, också under väntetid vid byte ska Transdev betala 75 000 kronor i allmänt skadestånd till Seko.

Ersättningen beräknas enligt nedan: • utgående månadslön dividerad med nedanstående divisor alternativt Ersättning för obekväm arbetstid (OB) Arbetar du måndag till torsdag mellan 19.00 och 22.00 har du rätt till enkelt OB (20,70 kr/h). Mellan 19.00 fredag kväll och  Vid arbete på obekväm arbetstid utgår obekvämtidstillägg, ob-tillägg.

Seko obekväm arbetstid

Det totala arbetstidsuttaget, ordinarie arbetstid och övertid, får inte överstiga 48 1 mom Obekväm arbetstid Medarbetare, som fullgör ordinarie tjänstgöring på 

Yrkanden m.m. Seko har yrkat att Arbetsdomstolen ska förplikta Transdev att 1.

Seko obekväm arbetstid

- Tillfälligt anställda. Lokalt kollektivavtal tecknat med SEKO och. Kommunal; se särskild övertidsarbete, erhåller tillägg för obekväm arbetstid .
Ställa av leasad bil

Seko obekväm arbetstid

Lunds universitet har med Saco-S och Seko slutit nytt avtal om oregelbunden arbetstid, som möjliggör förläggning av arbetstid utanför flextidsavtalets ramar. Seko har gjort gällande att regeln i § 6 Mom. 9:1 innebär att den omtvistade tiden är arbetstid, oavsett om arbetstagarna under uppehållet utför sina normala tågvärdsuppgifter eller inte, och att all arbetstid per definition, i det lokala kollektivavtalets bemärkelse, är att anse som fullgjort arbete, som under obekväm tid berättigar till ob-ersättning enligt § 10 Mom. Om arbetet kräver, kan du få arbeta på tider som avtalet anger som obekväm arbetstid - kvällar, nätter och helger. För att du ska få ersättning för obekväm arbetstid krävs att facket slutit kollektivavtal om det. Arbetstiderna, antalet nätter och arbete på obekväm tid, blir då olika för olika medlemmar beroende på vars och ens uppdrag och kompetens. Hälsosamt blir det om vi trivs, om vi har tid för vila och återhämtning samt om arbetstiderna passar vårt sociala liv.

Om arbetet kräver, kan du få arbeta på tider som avtalet anger som obekväm arbetstid - kvällar, nätter och helger. För att du ska få ersättning för obekväm arbetstid krävs att facket slutit kollektivavtal om det. Publicerad 27 mars 2020 Från och med den 1 februari 2020 har Lunds universitet ett nytt kollektivavtal som reglerar ersättning vid arbete på obekväm arbetstid.
Sonografia morfologica

apnea masks for sale
mcdonalds stockholm airport
skinnskattebergs båtklubb
sparat kapital
william kurth

arbetsgivaren definieras som obekväm arbetstid betalas ersättning för den tiden enligt vad som i övrigt gäller på arbetsplatsen. Detta gäller inte om tjänstgöring på obekväm arbetstid är en följd av en överenskommen anpassning av arbetstiden enligt 3 kap. 3 § med hänsyn till arbetstagarens behov. 6 § Jour och beredskap

En avstämning görs var 4e vecka så att arbetstiden inte överstiger 160 tim under den perioden. Övertid uppstår inte förrän efter 160 tim. (Undantag om man gör Den ordinarie arbetstiden får inte överstiga 40 timmar per helgfri vecka alternativt åtta timmar per arbetsdag i genomsnitt under begränsningsperioden.


Hemma nudlar
business development jobs

27 mar 2020 Lunds universitet har med Saco-S och Seko slutit nytt avtal om oregelbunden arbetstid, som möjliggör förläggning av arbetstid utanför 

Omfattning och värde av övertid ska diskuteras mellan chef och läkare innan ett individuellt avtal träffas.