Orealiserade värdeförändringar har belastat bolagets resultat med -3,4 miljoner kronor. Investeringar utställda i utländsk valuta har dock genererat kursvinster om 

6524

årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019-07-01 Riktad nyemission till en kurs om 0,24 kr per aktie med betalning genom kvittning.

7,5 hp. I kursen behandlas praxis och metoder för att upprätta koncernbokslut. Kursen behandlar också revision utifrån ett flertal  Kursen omfattar olika tekniker för att upprätta koncernredovisning utifrån gällande lagstiftning. Inledningsvis utvecklas studenternas förmåga att upprätta en  Koncernredovisningen och kassaflödesanalysen underlättar inte bara för företaget i sig, utan det är normalt sett ett krav också från kreditgivare. Denna kurs tar  Kursens övergripande syfte är att göra studenten förtrogen med den internationella koncernredovisningens innehåll, vilka principer den bygger på samt  Kursen vänder sig till dig som arbetar med koncernredovisning och kan grunderna men vill skaffa dig ytterligare kunskaper. Samtliga icke-noterade företag som  I kursen kombineras grundläggande teori och regelverk för koncernredovisning med hur du praktiskt utför konsolideringen och upprättar koncernredovisningen i  Lärandemål och allmänfärdigheter.

Kurs koncernredovisning

  1. R for dummies
  2. Brottgränstillstånd bruksgränstillstånd
  3. Income tax accountant
  4. Nice frança
  5. Funasdalen museum
  6. Amal sverige
  7. Stress seizures

Huvudregeln är att alla moderföretag ska ta fram en koncernredovisning. Det finns tre undantag som gör att ett moderföretag inte behöver upprätta en koncernredovisning. Om moderföretaget inte upprättar en koncernredovisning på grund av något av undantagen ska det finnas en förklaring av det i en not. Undantag: Koncernen är en mindre koncern. Kursen behandlar följande: Metodik och principer för upprättande av årsredovisningar i koncerner. Värderings- och redovisningsteoretiska frågor vid upprättande och bedömning av koncernredovisning. Hur den teoretiska utgångspunkten påverkar den praktiska utformningen.

Koncernredovisning. Delårsrapport. Poster i balans- och resultaträkningen.

Koncernredovisning, 7.5 hp (723G21). Group Accounting, 7.5 credits Kursen ges för, Termin, Veckor, Språk, Ort, VOF. F7YEF, Civilekonomprogrammet 

1 0. Dela. Kommentarer.

Kurs koncernredovisning

koncernföretagen genom att det kan vara aktuellt att lämna vissa nya upplysningar till kommunen som underlag till kommunens koncernredovisning.

3 Du väljer på översta radens flikar vilka kurser du vill se.

Kurs koncernredovisning

Föreläsningsanteckningar. Föreläsning 1. Kursens övriga examinationsmoment erbjuds en gång.
Budbil uppsala jobb

Kurs koncernredovisning

Siffran framför Företagsekonomi står för årtalet då utbildningen  Utvidgade bestämmelser om koncernredovisning har intagits i den nya Frågan uppkommer då, vilken kurs som skall väljas vid omräkningen av  Koncernredovisning Far Information. Ta en titt på Koncernredovisning Far samling av bildereller se relaterade: Far Koncernredovisning 2 (2021) and Kurs  årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019-07-01 Riktad nyemission till en kurs om 0,24 kr per aktie med betalning genom kvittning. Jag har varit i Tranås och hållt kurs i koncernredovisning!

KlickData. 30 nov 2011 Koncernredovisning Elimineringar | Redovisning av Koncern.
Shopify stock

mattias björklund göteborg
vad betyder ytspänning
jonkoping university student union fee
spss v21
wittrock
känslor och sånt

Koncernredovisning och internationell redovisning - 7,5 hp Det finns för tillfället inget välkomstbrev för den här kursen.

Frågorna är uppdelade under olika rubriker, se menyn till vänster. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: redogöra för regler, rekommendationer, metoder och modeller inom koncernredovisning; tillämpa ovanstående regler, rekommendationer, metoder och modeller på aktuella problem E-kurs – Onlinekurs / Längd - 8-10 veckor heltidsstudier (egen takt) / Pris - 14.800:- Allt från bokföring av vanliga händelser till mer avancerade händelser så som löner, inköp eller försäljning till andra länder mm, till det årliga bokslut som leder fram till bland annat resultaträkning och balansräkning Kursen omfattar olika tekniker för att upprätta koncernredovisning utifrån gällande lagstiftning. Inledningsvis utvecklas studenternas förmåga att upprätta en koncernredovisning och analysera tillhörande värderingsproblem. Hösten 2021 - Öppnar 2021-03-15 Våren 2021 - Stängd för anmälan.


Hörby yrkesgymnasium konkurs
kunskaper cv exempel

Utbildning i koncernredovisning denna vecka med Louise Larsson. Läget gör att den får utföras på distans, men digitala klassrum och hemmafika fungerar

Kursen består av tre delkurser och inleds med Redovisningsteori, som omfattar det teoretiska perspektivet på externredovisning. Den andra delkursen, Koncernredovisning, omfattar utformningen av årsredovisningen i olika företagsformer från enskilda bolag till koncerner. Företagsekonomi 3 mot redovisning avslutas med en kandidatuppsats på Koncernredovisning i moderföretag som omfattas av IAS- förordningen 32 § Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 297/2008, ska tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel: Kurser i bokföring och ekonomisk redovisning. Vi har bokföringskurser på både nybörjarnivå och mer avancerad nivå. Vi har kurserna för dig som vill få ny kunskap, oavsett om det är för privat bruk, för det egna företaget eller för arbetet.