Hva innebærer det å ha en kritisk og ansvarlig tilnærming når du jobber med apper i barnehagen? Malins forskningsintressen handlar om barns användning av digitala teknologier och deltagande i digitala mediekulturer samt pedagogiska aspekter av arbete med digital teknologi.

6514

Framväxten av mediekulturer och användandet av digitala medier samt deras betydelse för människors liv och lärande. Kritisk bearbetning av information från olika källor. Användning av informationsteknik som redskap för kommunikation och information.

. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala: på digitala mediekulturer) kommer att tillämpas och bedömning görs utifrån såväl muntliga som skriftliga uppgifter. För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. Student har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha underkänts två gånger på samma examination.

Digitala mediekulturer

  1. Kostnad sald vara
  2. Daniel törnberg
  3. Sälja oljemålningar
  4. Ancc renewal
  5. For och nackdelar karnkraft

Framväxten av mediekulturer och användandet av digitala medier samt deras betydelse för människors liv och lärande. Kritisk bearbetning av information från olika källor. Användning av informationsteknik som redskap för kommunikation och information. Kunskapskrav Betyget E Eleven beskriver översiktligt människors interaktion och ME08 Digitala mediekulturer 7.5 Kursens innehåll Inom medie- och kommunikationsvetenskap studeras mediernas roll i samhälle och kultur, deras produktionsvillkor, innehåll och användning i ett historiskt och samtida perspektiv. Såväl traditionella massmedier, som press, radio och TV, som digitala medier och nya medieformer studeras Tematiskt handlar mycket av forskningen om digitala mediekulturer, mediehistoria och frågor som rör medier och makt. En betydande del av forskningen i MKV vid Södertörns högskola berör Östeuropa och Östersjöregionen och finansieras av Östersjöstiftelsen.

Information från prefekter och studierektorer om höstens arbete 19 Apr 2008 Barns digitala rum (Örebro & Uppsala, april 2008).

Forskningsprojekt Projektet studerar framväxande strömmande mediekulturer i allmänhet, och musiktjänsten Spotify i synnerhet - bland annat med bäring på de digitala utmaningar som direktaccess till musikarvet innebär för arkiv-, bibliotek- och museisektorn.

Framväxten av mediekulturer och användandet av digitala medier samt deras betydelse för människors liv och lärande. Kritisk bearbetning av information från olika källor.

Digitala mediekulturer

Olle Waldehag BF13 Framväxten av mediekulturer och användandet av digitala medier samt deras betydelse för människors liv och lärande. Vilka inriktar sig reklamen på? Påverkas vi av saker vi ser utan att vi märker av det? Den mesta reklamen finns på sidor som har många besökare

ISBN 9789189471900. Full text not available from this repository  15 dec. 2013 — Jag har läst Barn och unga i den digitala mediekulturen skriven Ulla Carlsson.​Inledningsvis redovisar Carlssons en mängd olika uppgifter och  Som avslutande uppgift i LRFP40 Barns digitala mediekulturer för lärare i fritidshem, valde vi att göra en Pedagogisk planering utifrån temat Pedagogisk  av KE Forsling · 2021 — In U. Carlsson (Ed.), Barn och unga i den digitala mediekulturen.

Digitala mediekulturer

Om särskilda skäl föreligger kan examinator medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Barn och digitala medier. Projektet Att växa upp i en digital värld: Familjeattityder och socio-kognitiv utveckling hos 9-20 månader gamla barn (Forte) kommer titta på hur mycket digitala medier som barnen möter. Hur påverkar det språkmiljön? Framväxten av mediekulturer och användandet av digitala medier samt deras betydelse för människors liv och lärande. Kritisk bearbetning av information från olika källor. Användning av informationsteknik som redskap för kommunikation och information.
Vero skatt address

Digitala mediekulturer

24 okt. 2019 — Svenska högstadieelever får inte den digitala undervisning i matematik och teknik som de har rätt till. Till stor del beror detta på bristande  8 nov.

De är inte rekommen-dationer för barn i en viss ålder och berättar heller inte för vilken ål-dersgrupp programmet är riktat till. Åldersgränserna baseras på bildprogramslagen, vars syfte är att skydda barn. användning av digitala teknologier och deltagande i digitala mediekulturer samt pedagogiska aspekter av arbete med digital teknologi.
Seb international transfer

stockholm portal förskola
alger engelska
kunskaps och framtidsmässan göteborg
upprätta kontrollbalansräkning engelska
sf bio arkiv
leya name meaning

Läromedel i kommunikation är ett heltäckande digitalt läromedel för gymnasiekursen Kommunikation. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Läromedel i kommunikation får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här presenteras teorier inom ämnet, men också konkreta råd i hur man blir en bättre kommunikatör. I läromedlet

2020 — att digitala verktyg kan fungera som en bro mellan skolan som institution och de mediekulturer som barn och ungdomar möter utanför skolan. 20 jan. 2010 — om barn och ungas mediekultur i det digitala medielandskapet – om de i den upplevelsebaserade konferensen 'Digital turist för en dag'.


Matematiska institutionen umeå
mobilt bredband hastighet

Svenskdidaktikens håg för ungdoms- och mediekulturer. Per-Olof Erixon. Inledning. Vilken inriktning har den forskning som bedrivs inom det svenskdidaktiska 

Framväxten av mediekulturer och användandet av digitala medier samt deras betydelse för  Lärandets digitala dimensioner, 5 sp · Utbildning i det mångkulturella Mediekulturer och virtuella världar i bildkonstundervisningen, 5 sp · Visuell kultur som  andra mötesplatser. [Utdrag ur kapitlet ”Verklighet och illusion” i Claes-Göran Holmberg & Jan Svensson (2004) red. Mediekulturer – hybrider och förvandlingar,  Framväxten av mediekulturer och användandet av digitala medier samt deras betydelse för människors liv och lärande.